Propozice pro závodníky

Jak se zaregistrovat

Registrace na Traktoriádu 2024 uzavřena. Budeme se na vaše přihlášky těšit v příštím roce 😉

Zašlete vyplněnou přihlášku na e-mail amkvysker@seznam.cz. Formulář si stáhněte níže ve formátech PDF a DOCX, nebo vypište důležité informace do textu e-mailu.

Přihláška_PDF

Vytiskněte, vyplňte, naskenujte a zašlete na výše uvedený e-mail.

Přihláška_word

Po vyplnění zašlete na výše uvedený e-mail.

Kontakt na pořadatele

AUTOMOTO KLUB VYSKEŘ V AČR

512 64 Vyskeř 50 (sídlo), Vyskeř 119 (doručovací adresa)

e-mail: amkvysker@seznam.cz

Časový harmonogram

7:45 až 9:15 hod.- formální přejímka a vydávání startovních čísel

8:00 až 10:15 hod. - jízda zručnosti pro jezdce seznámené s podmínkami traktoriády, po zaplacení startovného a formální přejímce

10:30 hod. - rozprava s jezdci před jízdou souměrnosti

10:45 hod. - odjezd na start jízdy souměrnosti

11:00 hod. - start jízdy souměrnosti

15:30 hod. - vyhlášení výsledků, stupně vítězů

Disciplíny

1. Jízda zručnosti - jedou se dvě jízdy na dosažení co nejrychlejšího času. Pro výpočet celkového pořadí v závodu se počítá lepší z obou časů.

2. Jízda souměrnosti - jedou se dvě jízdy na trati o délce cca 600 m s cílem dosáhnout co nejmenší časový rozdíl mezi oběma jízdami.

Jízdu může absolvovat vždy jen řidič (spolujezdec povolen pouze u kategorie Ž1).

V úseku trati za posledním brodem a cílem je zakázáno bezdůvodně zastavit. Během jízdy je používání stopek, navigace atd. zakázáno.

Kategorie a startovné

M1 - malotraktory 4x2

M2 - malotraktory 4x4

T3 - tovární traktory do roku 1970

T4 - tovární traktory od roku 1971

Ž1 - samostatná kategorie - ženy (bez rozdílu typu malotraktoru a traktoru)

Startovné : Každý jezdec v kategorii M1, M2, T3, T4 a Ž1 zaplatí při formální přejímce startovné ve výši 200 Kč (od pořadatele obdrží stravenku do stánku AMK Vyskeř, další občerstvení bude pro jezdce zajištěno pořadatelem ve stánku vedle formální přejímky).

Podmínky účasti

  • Účast v traktoriádě je dobrovolná a může se jí zúčastnit pouze osoba starší 18ti let s platným řidičským průkazem, který předloží u formální přejímky.
  • Každý jezdec se účastní na vlastní nebezpečí. Pokud není namontován ochranný rám traktoru, je nutno použít ochrannou přilbu.
  • Při přesunech strojů na start a v depu se projíždí prostory přístupnými divákům. Jezdec je povinen věnovat zvýšenou pozornost divákům a své jednání přizpůsobit tak, aby bylo chráněno zdraví a majetek jak diváků, tak i ostatních startujících a pořadatelů. Při samotné jízdě přizpůsobit rychlost jednak stavu a konstrukci stroje a jednak stavu a členitosti trati.
  • Pořadatelé prohlašují, že nenesou odpovědnost za případné vzniklé škody na majetku nebo zdraví účastníků. Pořadatel si vyhrazuje právo provést dechovou zkoušku na alkohol, v případě jeho zjištění odstupuje jezdec z traktoriády.
  • Účastník traktoriády / jezdec potvrdí seznámení se s podmínkami traktoriády svým podpisem v den konání traktoriády v době přejímky malotraktorů / traktorů.
  • Případné změny v propozicích oznámí pořadatel dodatkem v den konání traktoriády.
  • Vzhledem k propustnosti trati si pořadatel vyhrazuje právo omezit počet startujících jezdců na celkový počet 50. Rozhoduje datum přihlášky.

Výsledky

Dosažený rozdíl časů ze dvou jízd souměrnosti se jezdci přičte k lepšímu dosaženému času z jízdy zručnosti. Pro celkovou klasifikaci je nutné se zúčastnit obou disciplín.

Vyhrává jezdec s nejnižším součtem časů. V případě rovnosti časů rozhoduje výsledek z jízdy souměrnosti.

Ceny

První tři jezdci (souměrnost + zručnost) v kategoriích M1, M2, T3, T4 a Ž1 obdrží poháry a věcné ceny.


stupně vítězů v kategorii mužů z traktoriády 2023